Concept ontwikkeling

Concept ontwikkeling hoort bij duurzame ontwikkeling. Per definitie is duurzame ontwikkeling nieuw. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, maar er moeten links worden gelegd tussen sectoren of thema’s die er nog niet eerder waren om tot vernieuwing te komen. Dat vergt het ontwikkelen en omschrijven van een nieuw concept.

Technologische innovatie vereist een proefstadium, waarin ook nieuwe partijen bij elkaar gezocht worden die elkaar nog niet vertrouwen. Daarnaast kost het veel tijd en geld om daadwerkelijk een nieuwe techniek of werkwijze uit te testen. Er moeten dus ook financieringsbronnen worden aangeboord. Bij EU-fondsen wordt vaak groot aantal complexe voorwaarden gesteld. Dat gaat om de mate waarin het product of de dienst market-ready is, maar zeker ook of het voldoet aan alle duurzaamheidsdoelstellingen van de EU. Dat beperkt zich niet alleen tot CO2-reductie, maar gaat veel verder en daarbij wordt vooral de stevigheid van de beoogde (internationale) samenwerking getest.

Als SYARK een concept ontwikkelt betekent het dus een diamant met vele zijden en vlakken en uiteindelijk zie je van een afstand heel helder: een steen! De complexiteit is in goede handen bij SYARK. Voorbeelden van door SYARK ontwikkelde concepten: Interreg V A project B-Rhapsodie, Circulair Bouwen en eigen innovatieve concepten, zoals het project X&Y. Opdrachtgevers zijn NGO’s, overheden en SYARK.


Neem contact op

Advising

Read more

Concept development

Read more

Process management

Read more

Project management

Read more

Cultural Heritage

Read more