Over SYARK

Mijn naam is Yellie Alkema, ik ben projectleider en adviseur in de brede zin van het woord. Ik heb meegewerkt aan de realisering van nieuwbouwwijken, oplossingen voor vraagstukken rond verkeer en vervoer, windenergieprojecten op zee en tientallen andere initiatieven. Sleutelwoord daarbij is duurzaamheid. Dat heeft de wereld nodig, we kunnen niet blijven voortkabbelen. Er moeten stevige stappen worden gezet om verandering door te zetten op gebied van CO2-beleid, energieneutraal bouwen, een beter milieu in zijn algemeenheid.

In 2007 heb ik mijn eigen bedrijf SYARK opgericht. SYARK biedt me de mogelijkheid mijn kennis, vaardigheden, ervaring en netwerk in te zetten voor nieuwe duurzame projecten. Ik organiseer mijn netwerk, zit vergaderingen voor, luister naar de betrokkenen, wik en weeg en kom met oplossingen. Daarbij zorg ik er niet alleen voor dat ideeën gerealiseerd en deadlines gehaald worden, misschien nog belangrijker is het om de ontwikkeling van vaak veelomvattende plannen soepel en efficiënt te laten verlopen. Het schrijven van een projectplan, subsidievoorstel of nieuw beleid doe ik ook. Toch is dit slechts dienend aan het proces. Een plan waar niemand achter staat is slechts een stuk papier. Omdat ik generalist ben, kan ik mensen met heel verschillende ideeën en ervaringen bij elkaar brengen. Waarbij natuurlijk enthousiasme en een positieve instelling voorop staan. 

Een project zit wat mij betreft nooit in staal gegoten, want de wereld verandert ook continu. Aan het eind van het traject wil iedereen resultaat zien. Dat lukt alleen als de betrokken mensen enthousiast zijn en het beste uit zichzelf naar boven halen. Dat is niet alleen een individueel maar ook een groepsproces. Ik houd dat scherp in de gaten. Ik merk dat opdrachtgevers het prettig vinden dat ik conceptueel kan denken en met verrassende wendingen kom en dat toch perfect kan laten aansluiten op staand beleid en het beoogde doel.

Werken aan een duurzame wereld, werkt alleen als je dingen doet die je vreugde brengen.

Foto: Henk Veenstra Fotografie.