Project management

Yellie Alkema heeft in de loop der jaren talloze projecten geïnitieerd en geleid, ook voor de oprichting van SYARK, in haar periode bij DHV (Royal Haskoning) en als adviseur ruimtelijke plannen bij Provincie Drenthe.

Projectmanagement is voor een deel aan te leren en anderzijds kun je duidelijk zien of het bij iemand past, om enerzijds de hoofdlijnen te bewaken, snelle beslissingen te nemen, de leiding te nemen in overleggen, crisissituaties het hoofd te bieden, verantwoording af te leggen, tijdig bestuurders en leidinggevenden informeren, ondernemerschap bij de teamleden te leggen en mensen te motiveren. Anderzijds, dient een projectmanager details niet uit het oog te verliezen, scherp te zijn op afspraken en deadlines, iedereen tijdig bij de les hebben en houden en de voortgang te bewaken. Bij EU-projecten speelt daarbij ook de nauwkeurige rapportage en de aandacht de zichtbaarheid van het project bij het publiek ofwel ‘dissemination of results’. SYARK houdt zowel het proces als de projectvoortgang in het oog.

Voorbeelden van opdrachten zijn: Wijkontwikkeling Van Starkenborgh Groningen, Werkgroep
Communicatie Ring-Zuid, Interreg IVB North Sea Region Innovative Foresight Planning,
Onderwijs- en Arbeidsmarkt Offshore Wind

Neem contact op

Advisering

Lees verder

Concept ontwikkeling

Lees verder

Proces management

Lees verder

Project management

Lees verder

Cultureel erfgoed

Lees verder